Zvyšování udržitelnosti

Etický a environmentální závazek, spravedlnost a transparentnost

OBJEVTE SKUTEČNĚ UDRŽITELNĚ PĚSTOVANÉ KAKAO

Od 80. let 20. století se ICAM zavázal nejen ke zkoumání a objevování nejlepších kakaových plantáží, ale i k vytváření pevných a dlouhodobých vztahů s podnikajícími farmáři a místními komunitami. Tyto důležité vztahy jsou založeny na specifickém etickém řádu, který ustanovuje klíčové hodnoty každodenního provozu: respekt, udržitelnost, transparentnost, spravedlivý podíl pro všechny a rozvoj partnerství se všemi pracovníky výrobního řetězce.

Množství nakoupeného kakaa 20.000 tun/rok

Nákup kakaa z Ameriky 11.000 tun/rok

 

Etický cíl společnosti

Zaručit dosledovatelnost veškerých surovin a vytvořit tak partnerské vztahy s farmáři, kteří zůstanou vlastníky půdy, aby byla zaručena dlouhodobá dodávka všech nutných zdrojů za spravedlivých podmínek.
Společnost se stará o zlepšení úrovně vzdělávání a infrastruktury ve farmářských komunitách, stejně jako o školení samotných farmářů. Tento přístup umožňuje navázání přímého kontaktu s farmáři a výrazně zvyšuje spravedlivé pracovní podmínky, jakož i kvalitu pěstovaného kakaa. Tímto způsobem ICAM uskutečňuje nezávislý proces ověřování udržitelných programů, například v rámci projektů realizovaných v Dominikánské republice, Ugandě a Peru. ICAM omezuje roli prostředníků a platí farmářům spravedlivou cenu za vyprodukované kakao.
Tento etický přístup ke každému z navázaných obchodních partnerství staví společnost i farmáře na stejnou úroveň, kdy se obě strany stávají rovnocennými partnery při zvládání měnících se podmínek na trzích. ICAM zaručuje farmářům spravedlivou cenu, která zahrnuje nejen platbu za sklizené plody, ale odráží i celkovou hodnotu lidské práce a dlouhodobých obchodních kontraktů s cílem vytvořit stabilní obchodní podmínky založené na respektu a rovnocenném partnerství.

Množství vyrobené čokolády 20.000 Tun/rok

Kakao vyrobené v bio kvalitě 5.000 Tun/rok

Ekologická udržitelnost

ICAM se zaručil k monitoringu, kontrole a zdokonalování environmentálních aspektů výroby a distribuce prostřednictvím používání obnovitelných zdrojů energie, kontrole emisí a použitím materiálů s co možná nejnižším dopadem na životní prostředí.
K zajištění takovýchto předsevzetí ICAM také zavedl striktně dané procedury. Tyto procedury měření kontroly kvality zahrnují přísné testování na mnoha úrovních výrobního procesu. Komplexní systém umožňuje dosledovatelnost kvality surovin v jednotlivých fázích výroby a zaručuje vysokou úroveň výrobního procesu a hotových produktů. 
 

 

Načítám